07777 44 666
Imperium Town Nha Trang - Tuyệt tác Đông Dương - Khơi nguồn thịnh vượng
https://imperium-town.vn/mat-bang/khu-can-ho/04-18-20-38.html
https://imperium-town.vn/masterplan-1/khu-can-ho-1/04-18-20-38-1.html

Mặt bằng

Tòa căn hộ

A

Shop Villa

B

Shop Villa

B

Shop Villa

B

MẶT BẰNG TẦNG 04-18, 20-38

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
CH01

Căn hộ 3PN

DT thông thủy: 116.26 m2

DT tim tường: 126.7 m2

[ xem chi tiết ]
CH02

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 82.37 m2

DT tim tường: 89.8 m2

[ xem chi tiết ]
CH03

Dual key

DT thông thủy: 87.21 m2

DT tim tường: 94 m2

[ xem chi tiết ]
CH04

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 82 m2

DT tim tường: 87.5 m2

[ xem chi tiết ]
CH05

Căn hộ 3PN

DT thông thủy: 103.66 m2

DT tim tường: 112.7 m2

[ xem chi tiết ]
CH06

Dual key

DT thông thủy: 78.41 m2

DT tim tường: 84 m2

[ xem chi tiết ]
CH07

Dual key

DT thông thủy: 78.87 m2

DT tim tường: 85 m2

[ xem chi tiết ]
CH08

Dual key

DT thông thủy: 76.84 m2

DT tim tường: 82.8 m2

[ xem chi tiết ]
CH09

Căn hộ 3PN

DT thông thủy: 102.5 m2

DT tim tường: 110.8 m2

[ xem chi tiết ]
CH10

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 79.71 m2

DT tim tường: 87 m2

[ xem chi tiết ]
CH11

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 79.1 m2

DT tim tường: 85 m2

[ xem chi tiết ]
CH12

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 78.64 m2

DT tim tường: 84.4 m2

[ xem chi tiết ]
CH13

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 57.82 m2

DT tim tường: 64.5 m2

[ xem chi tiết ]
CH14

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 70.46 m2

DT tim tường: 76.7 m2

[ xem chi tiết ]
CH15

Căn hộ 2PN

DT thông thủy: 68.42 m2

DT tim tường: 77 m2

[ xem chi tiết ]
CH16

Căn hộ 1PN

DT thông thủy: 37.18 m2

DT tim tường: 42 m2

[ xem chi tiết ]

MẶT BẰNG TẦNG 39

01
02
03
04
05
06
07
01

Căn hộ PH-1

DT thông thủy: 188.7 m2

DT tim tường: 202.5 m2

02

Căn hộ PH-2

DT thông thủy: 192.2 m2

DT tim tường: 203.5 m2

03

Căn hộ PH-3

DT thông thủy: 221 m2

DT tim tường: 236.8 m2

04

Căn hộ PH-4

DT thông thủy: 220 m2

DT tim tường: 235.5 m2

05

Căn hộ PH-5

DT thông thủy: 186.5 m2

DT tim tường: 198.7 m2

06

Căn hộ PH-6

DT thông thủy: 151.2 m2

DT tim tường: 162 m2

07

Căn hộ PH-7

DT thông thủy: 155.2 m2

DT tim tường: 169.3 m2

Shop Villa

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
  • Diện tích từ 193.36 m2 - 195.5 m2

  • Diện tích từ 160 m2 - 162.31 m2

  • Diện tích từ 142.56 m2

  • Diện tích từ 135.52 m2

  • Diện tích từ 119.23 m2 - 121.17 m2

  • Diện tích từ 110.48 m2 - 115 m2

  • Diện tích từ 100 m2 - 100.83 m2

  • Diện tích từ 99.48 m2 - 99.92 m2

Nhận thông tin IMPERIUM TOWN

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nội dung
https://imperium-town.vn/
https://imperium-town.vn/catalog/view/