07777 44 666
Imperium Town Nha Trang - Tuyệt tác Đông Dương - Khơi nguồn thịnh vượng
https://imperium-town.vn/tien-do.html
https://imperium-town.vn/progress.html

Tiến độ

Tiến độ dự án

01
Năm 2020

Năm 2020

Động Thổ dự án

02
Quý 2/2021

Quý 2/2021

Hoàn thiện Móng Hầm và Mở Bán

03
Quý 2/2022

Quý 2/2022

Cất Nóc

04
Quý 1/2023

Quý 1/2023

Hoàn thành dự án

05
Quý 4/2023

Quý 4/2023

Bàn giao dự án

Nhận thông tin IMPERIUM TOWN

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nội dung
https://imperium-town.vn/
https://imperium-town.vn/catalog/view/